Milieuadvies

Met een erkenning als milieucoördinator A is EMGE Consulting gespecialiseerd in milieuadvies aan kleine en grote ondernemingen in diverse sectoren. Een korte eenmalige opdracht of een partnership op lange termijn? Alles is mogelijk!

Vertrouw op een erkend milieucoördinator

De milieuwetgeving is complex en evolueert continu. Het vraagt de expertise van een gediplomeerd milieucoördinator om te begrijpen welke milieuaspecten op uw bedrijf van toepassing zijn en hoe u hiermee moet omgaan. EMGE staat tot uw dienst om de functie van milieucoördinator op zich te nemen, of uw interne milieucoördinator bij te staan of te vervangen in geval van langdurige afwezigheid. Met onze ervaring kunnen we u helpen bij alle taken van de milieucoördinator.

Vragen over de milieuwetgeving? Contacteer EMGE Consulting!

Moet u een milieucoördinator aanstellen?

Het VLAREM verplicht bedrijven die een klasse 1-activiteit, of bepaalde klasse 2-activiteiten uitvoeren om een milieucoördinator aan te stellen. Het gaat bijvoorbeeld om chemische- of petrochemische bedrijven, bedrijven met opslagplaatsen voor bepaalde hoeveelheden gevaarlijke producten, olieraffinaderijen, betoncentrales, afvalverwerkende bedrijven, etc. Afhankelijk van de risico’s moet er een milieucoördinator type A of type B aangesteld worden.

Lees meer over de verplichting om een milieucoördinator aan te stellen op de website www.lne.be.

Een schone milieuadministratie

Wettelijke verplichtingen gaan onvermijdelijk gepaard met administratieve hindernissen. EMGE Consulting ruimt deze voor u van de baan. Zo kan u zich concentreren op wat echt belangrijk is. Wij staan graag in voor al uw administratieve milieuverplichtingen:

Hulp nodig bij uw milieuadministratie? Contacteer EMGE Consulting.

Aanvragen van omgevingsvergunningen

Bent u van plan om (een deel van) uw bedrijfsinfrastructuur te vernieuwen of uit te breiden? Dan bestaat de kans dat u een omgevingsvergunning moet aanvragen.

Alles hangt af van de aard van uw ondernemingen. De mogelijke hinder van een chemiereus, veebedrijf, zwembad, tankstation of dancing is heel verschillend en ze hebben dan ook andere verplichtingen. We besparen u de details, maar neem het van ons aan: de administratie voor een omgevingsvergunningsaanvraag is behoorlijk complex. Wij loodsen uw bedrijf er vlot doorheen. Zo kan u voortbouwen aan de toekomst van uw bedrijf.

Milieuaudit

Benieuwd of uw bedrijf (nog) conform is met de milieuwetgeving? Dan kan een milieuaudit soelaas brengen. EMGE Consulting licht de milieuaspecten van uw bedrijf door met een focus op alle details.

Aan de hand van een compliance audit gaan we na of uw bedrijf voldoet aan alle geldende milieuwetgevingen (Besluit Omgevingsvergunning, VLAREM II, VLAREMA, VLAREBO) en geven we advies om eventuele tekortkomingen efficiënt op te lossen.

EMGE Consulting biedt ook ondersteuning bij het uitvoeren van een decretale milieuaudit. Hiermee wordt het beheer, de organisatie en de uitrusting van uw bedrijf geëvalueerd met het oog op de bescherming van het milieu.

Nood aan een (dringende) milieudoorlichting? Contacteer EMGE Consulting vandaag!

Zorgsystemen

Een zorgsysteem helpt om uw bedrijfsprocessen te beheren en uw werking te optimaliseren. Door alle maatregelen en richtlijnen op vlak van milieu, veiligheid en kwaliteit samen te brengen in één centraal beheersysteem, wordt uw bedrijf productiever en efficiënter.

EMGE Consulting adviseert en begeleidt u bij het opstellen of aanpassen van uw zorgsysteem en het uitvoeren van interne audits.

Meer weten over zorgsystemen? Vraag het aan EMGE Consulting.