Preventie

Bent u op zoek naar een preventieadviseur? Voor de tijdelijke vervanging van uw eigen preventieadviseur of voor een structureel partnership op lange termijn?

Moet u een preventieadviseur aanstellen?

Heeft u één of meerdere werknemers in dienst? Dan bent u als werkgever verplicht om een interne dienst voor preventie en bescherming op het werk op te richten. Binnen die dienst worden dan één of meerdere werknemers als preventieadviseur aangesteld.

Heeft uw onderneming minder dan 20 werknemers, dan mag u als werkgever zelf de rol van preventieadviseur vervullen. Als de preventieadviseur van de interne dienst niet zelf alle expertise in huis heeft of alle taken kan vervullen, dan kan u een beroep doen op een externe consultant zoals EMGE Consulting.

Meer weten over uw preventieverplichtingen als werkgever? Stel uw vragen aan EMGE Consulting.

Onze competenties als preventieadviseur

Als gediplomeerd preventieadviseur kunnen wij u bijstaan in heel wat verschillende disciplines:

  • Advies m.b.t. de algemene arbeidsveiligheid
  • Uitvoeren en begeleiden van risicoanalyses
  • Opstellen van veiligheidsprocedures, evacuatieplannen, brandpreventiedossiers, rampenplannen…
  • Uitvoeren en ondersteunen van veiligheidsaudits
  • Opstarten of aanpassen van zorgsystemen (VCA,…)

Flexibele dienstverlening

Afhankelijk van het type en de grootte van uw onderneming heeft uw preventieadviseur een ander opleidingsniveau nodig. EMGE Consulting beschikt over een preventieadviseur niveau II en kan dus ondersteuning bieden in bedrijven van groep B,C of D.

Wij staan garant voor een flexibele dienstverlening op maat.

Contacteer ons voor:

  • eenmalige korte projecten zoals het uitvoeren van een risicoanalyse of een opleiding voor leidinggevenden of werknemers.
  • langdurige samenwerkingsverbanden waarbij we (een deel van) de taken van de interne preventieadviseur opnemen.

Indien gewenst kunnen wij de taken van preventieadviseur combineren met de rol van ADR-adviseur, veiligheidscoördinator en/of milieucoördinator.