ADR

 

Is uw onderneming betrokken bij het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg? Dan bent u verplicht om een ADR-veiligheidsadviseur aan te stellen.

EMGE Consulting kan optreden als extern veiligheidsadviseur ADR of ter ondersteuning van uw eigen ADR-adviseur. Wij adviseren en begeleiden u graag bij het toepassen van de wettelijke richtlijnen rond het transport van gevaarlijke stoffen. Ook voor een professionele analyse van uw transportprocedures of een aangepaste ADR-personeelstraining kan u bij ons terecht.

Moet u een ADR-veiligheidsadviseur in dienst nemen?

Het ADR is een Europees verdrag dat het internationaal vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg regelt. In België werd het ADR ook ingevoerd voor het binnenlands transport van gevaarlijke stoffen. Ook als u gevaarlijke goederen verpakt, vult, laadt of lost (met uitzondering van enkel lossen op de plaats van eindgebruik) moet u voldoen aan de ADR en bijgevolg over een ADR-veiligheidsadviseur beschikken. Die hoeft u niet zelf in dienst te nemen, u kan ook beroep doen op een externe ADR-veiligheidsadviseur zoals EMGE Consulting (met uitzondering van klasse 1 & 7).

Op zoek naar een extern ADR-veiligheidsadviseur? Contacteer EMGE Consulting!

Al uw ADR-verplichtingen in goede handen

EMGE Consulting heeft een ruime ervaring en beroepskennis. Wij zorgen ervoor dat al uw transport gerelateerde activiteiten volgens de geldende regelgeving en onder optimale veiligheidsvoorwaarden verlopen.

Onze ADR-dienstverlening strekt zich uit over volgende taken:

  • Nauwgezet opvolgen van de ADR-wetgeving
  • Advies verlenen aan de bedrijfsleiding
  • Opstellen van de veiligheidsvoorschriften
  • Waken over de correcte uitvoering van de voorschriften
  • ADR-Opleidingen geven aan werknemers
  • Uitvoeren van audits ter controle op de naleving van de wetgeving
  • Uitvoeren van ongevalsanalyses en opmaken van ongevalsrapporten
  • Opstellen van het wettelijk verplichte ADR-jaarverslag

Indien gewenst kunnen wij de taken van ADR-adviseur combineren met de rol van preventieadviseur en/of milieucoördinator

Vragen over de ADR-wetgeving? Contacteer EMGE Consulting!